About Us

บริการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์

DER SIAM REALTOR บริการรับฝากขายบ้าน และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จ ครอบคลุมตั้งแต่การรับฝากขายบ้านไปจนถึงการส่งมอบกรรมสิทธิในทรัพย์ให้แก่เจ้าของรายใหม่
 • ติดต่อเจ้าของทรัพย์ เพื่อจะช่วยวิเคราะห์ ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาฝากขายให้เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม ปิดการขายได้ง่าย
 • ปรึกษากับเจ้าของทรัพย์เพื่อวางแผนทำการตลาดให้บรรลุเป้าหมายในการขาย
 • ทำการตลาดเชิงรุกโดยใช้สื่อ Offline: ป้าย หน้า ทรัพย์สิน ขนาดตามความเหมาะสม และป้ายโฆษณาบริเวณโดยรอบรัศมี 3-5 กิโลเมตร เจาะกลุ่มเป้าหมาย ตามความเหมาะสม. ใช้สื่อ online:- website ของบริษัท และเว็บหลักๆ 20-30 เว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพในการลงโฆษณาและการทำ SEO (Search Engine Optimization) กับ Google Youtube Channel วิดีโอ โปรโมท โฆษณาเชิงแนะนำให้เห็นภาพเคลื่อนไหว Facebook Page Webboard ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
 • ทำการเก็บข้อมูลจากการทำการตลาด การติดต่อจากผู้สนใจ และรายงานให้เจ้าของทรัพย์ทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีทำการตลาด หากจำเป็น
 • ทำหน้าที่เป็นทั้งที่ปรึกษาและตัวแทน ทำการตลาดและให้บริการแก่ผู้ซื้อเพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายของท่านโดยแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบเป็นระยะๆ
 • กลั่นกรองและคัดเลือกผู้ซื้อ และผู้เช่าที่มีความสนใจจริงและต้องมีความสามารถในการซื้อทั้งเงินสดและมีคุณสมบัติในการขอสินเชื่อ ซึ่งท่านสามารถเชื่อได้ว่า ท่านจะไม่เสียเวลาตรงจุดนี้
 • บันทึกการเยี่ยมชมทรัพย์ของผู้สนใจ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบได้หากมีปัญหา
 • ดำเนินการเจรจาต่อรอง เพื่อช่วยให้การซื้อขาย ตกลงกัน ได้อย่างราบรื่น และปิดการขายได้
 • จัดเตรียมเอกสารทำสัญญาจะซื้อจะขายที่จำเป็น
 • อำนวยความสะดวกในการจัดหาสินเชื่อให้แก่ผู้ซื้อและประสานงานกับธนาคารฝ่ายสินเชื่อ ตามความประสงค์ของผู้ซื้อ
 • คำนวณค่าใช้จ่ายการโอนกรรมสิทธิ์ให้โดยประมาณ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านผู้ขาย
 • ประสานงาน ณ สำนักงานที่ดิน เพื่อทำให้การโอนกรรมสิทธิ์สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มและให้คำปรึกษา เรื่องการโอนเงินสิทธิการใช้ น้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์
การซื้อคอนโด บ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย
ผู้ซื้อที่ต้องการซื้อคอนโดมิเนียม (Condominium) บ้าน ทาวน์เฮาส์ (Town House) อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิต (Home Office) หรือที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ทีมขายของ Der siam realtor สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ซื้อโดยให้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะ และงบประมาณของผู้ซื้อได้อย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำเล และรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่ง เราจะวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า นำเสนอตัวเลือกที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเลือกก่อน นำลูกค้าเข้าชมสถานที่ เจรจาต่อรองแทนลูกค้า พร้อมกับให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อขาย และปิดการซื้อขายหากลูกค้าพอใจ
การซื้อคอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การซื้อคอนโดให้เช่า คอนโดสำหรับเก็งกำไร หรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ เพื่อการลงทุน ถือเป็นการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากให้ผลตอบแทนจากราคาทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงขึ้น และยังได้รายได้จากค่าเช่าที่ค่อนข้างแน่นอนจากผู้เช่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่จำเป็นต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานาน
ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อคอนโดมือสอง คอนโดโครงการใหม่ หรือคอนโดมิเนียมที่ “อยู่ระหว่างดำเนินการ” (ออฟ-แพลน) ได้ทั้งก่อนและระหว่างก่อสร้างในรูปแบบของการชำระเงินเป็นงวด เงินมัดจำและเงินประจำงวดสำหรับคอนโดมิเนียมจะอยู่ระหว่าง 15% ถึง 30% ของราคารวมของอสังหาริมทรัพย์ การซื้อเพื่อลงทุนในลักษณะนี้ ผู้ซื้อจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์นับจากวันที่ลงทุน

5 ขั้นตอนซื้อบ้าน-คอนโดฯ
การซื้อบ้าน-คอนโดฯ หลายคนอาจคิดว่าเพียงเรามีเงินพอจ่ายตามราคาแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแต่ในความเป็นจริงอาจไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะกระบวนการซื้อขายจนกระทั่งโอนกรรมสิทธิ์มีรายละเอียดหลายอย่างที่ต้องเลือกต้องพิจารณาเปรียบเทียบ และต้องตัดสินใจอีกทั้งมีหลายอย่างที่ต้องตรวจสอบโดยเฉพาะในบางขั้นตอนที่มีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องขั้นตอนเหล่านั้นได้แก่
 • เลือกโครงการ
 • จองซื้อ/ทำสัญญา/ผ่อนดาวน์
 • ยื่นกู้
 • ตรวจรับงานก่อสร้าง
 • โอนกรรมสิทธิ์
1. เลือกโครงการ
เป็นขั้นตอนแรกๆ ของการซื้อ จะเลือกโครงการประเภทไหน อยู่ที่ความต้องการเป็นหลัก เช่น คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด หรือบ้านเดี่ยว และเนื่องจากที่อยู่อาศัยเหล่านี้เป็นสินค้าราคาแพง ปกติทั่วไปจึงมักมีตัวเลือกอย่างน้อย 3-4 โครงการ สำหรับเปรียบเทียบเพื่อหาโครงการที่ถูกใจที่สุดและเหมาะสมที่สุด คงไม่มีใครที่ดูหรือเห็นเพียงโครงการเดียวแล้วตัดสินใจซื้อเลย
2. ซื้อ/ทำสัญญา/ผ่อนดาวน์
หลังจากได้โครงการที่ถูกใจก็เป็นขั้นตอนการซื้อ ซึ่งทั่วไปจะเริ่มด้วยการวางเงินจองหรือมัดจำ หลังจากนั้นก็ทำสัญญาจะซื้อจะขาย และทยอยผ่อนเงินดาวน์ไปจนกระทั่งโครงการก่อสร้างเสร็จ โดยระยะเวลาผ่อนดาวน์กับระยะเวลาที่ในการก่อสร้างจะใกล้เคียงหรือเป็นเวลาเดียวกัน เช่น หากเป็นบ้านการก่อสร้างอาจใช้เวลาประมาณ 8-10 เดือน ระยะผ่อนดาวน์ก็ประมาณ 10 งวด เป็นต้น
3. ยื่นกู้
เมื่อการก่อสร้างสำเร็จประมาณ 80-90% ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นกู้ โดยโครงการจะแจ้งให้ผู้ซื้อทำเรื่องขอสินเชื่อ หรือบางโครงการอาจมีบริการในส่วนนี้คือจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นกู้กับธนาคารแทน แต่ถ้าเป็นการซื้อด้วยเงินสดขั้นตอนการยื่นกู้ก็จะไม่มี โดยอาจเริ่มด้วยการวางมัดจำ ทำสัญญา แล้วรอชำระเงินสดทั้งหมดในวันโอนกรรมสิทธิ์ หรือวางมัดจำ ทำสัญญา ผ่อนดาวน์ แล้วชำระเป็นเงินสดในวันโอนกรรมสิทธิ์ก็ได้
4. ตรวจรับงานก่อสร้าง
อาจเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับการทำเรื่องขอสินเชื่อ นั่นคือเมื่อบ้านก่อสร้างเสร็จ โครงการก็จะแจ้งให้ผู้ซื้อมาตรวจรับงาน เพื่อจะได้โอนกรรมสิทธิ์กันต่อไป ในขั้นตอนนี้หากมีงานส่วนใดที่บกพร่องหรือมีปัญหา โครงการก็จะปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา
5. โอนกรรมสิทธิ์
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการซื้อบ้าน ทุกฝ่ายจะไปเจอกันที่สำนักงานที่ดิน ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขายและผู้ให้กู้ แต่ก็มีเหมือนกันที่โครงการอาจทำเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์แทนผู้ซื้อ อันนี้แล้วแต่ความสะดวก ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการซื้อขาย จากนี้ไปผู้ซื้อก็จะมีสภาพเป็นลูกหนี้ธนาคาร ผ่อนชำระหนี้ไปจนกระทั่งหมดหนี้ก็จะถือว่ามีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์

5 ข้อดี ของการเลือกใช้บริการ Der siam realtors
 • 1.มั่นใจในการซื้อขายได้. Der siam realtors เป็นตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ มีประสบการณ์และความชำนาญรวมถึงทักษะในการดูทรัพย์ เข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ของทรัพย์แต่ละประเภท จึงมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าหากนำทรัพย์ของท่านเข้าสู่ระบบการซื้อขายแล้วจะต้องได้รับความพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
 • 2.สะดวกและประหยัดเวลา Der siam realtors ดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จสรรพตามระยะเวลาสัญญาที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเจรจาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และรายงานความคืบหน้าให้ทั้งสองฝ่าย โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถได้รับข้อมูลที่รอบด้านครบถ้วนสมบูรณ์
 • 3.หมดปัญหาเรื่องการทำสัญญาและขั้นตอนต่างๆ Der siam realtors ดูแลให้ทุกกระบวนการแม้กระทั้งรายละเอียดยิบย่อย ดังนั้นในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน จะสามารถให้คำแนะนำได้ทั้งต่อผู้ซื้อและผู้ขาย
 • 4.มีมืออาชีพช่วยเจรจาต่อรอง ด้วยประสบการณ์ในเรื่อง บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ และที่ดินอย่างมากมาย ย่อมทราบดีถึงความเหมาะสมของราคาทรัพย์ สามารถวิเคราะห์ราคาซื้อขายได้เหมาะสมเพื่อให้คำแนะนำทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้เกิดความพอใจทั้งสองฝ่าย
 • 5.ทำงานอย่างเปิดเผย ไม่บวกราคาเพิ่ม เปิดเผยการทำงานให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายรับทราบทุกขั้นตอน และให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาต่อรองราคากันได้โดยตรง จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกบวกราคาเพิ่มไปนอกเหนือจากค่าบริการหากเกิดการซื้อขายขึ้นอีกอย่างแน่นอน